Pravidlá pridávania príspevkov do fóra:

Tieto pravidlá boli vytvorené, aby chránili Vás, povesť a dobré meno tejto stránky, preto ich prosím rešpektujte, aby sme Vám nemuseli blokovať prístup;)

1: Do fóra je zakázané písať akékoľvek vulgarizmy, osobné či kontaktné údaje, dokonca ani Vaše osobné. Pre ich šírenie využite prosím Rýchlu poštu.

2: Do fóra je zakázané písať akékoľvek formy rasizmu, fašizmu a akékoľvek iné formy extrémizmu, ktoré nie sú na území SR povolené.

3: Do fóra je zakázané písať akékoľvek formy urážok, ohovárania, osočovania a kompromitácie, pre ktoré nie sú dôkazy a poškodzujú dobré meno a povesť akejkoľvek tretej osoby.

V prípade porušenia týchto pravidiel pristúpime k následným opatreniam:

1.Vymazanie dotyčného príspevku
2.Upozornenie prispievajúceho
3.Blokovanie prístupu na celú stránku

mirgova.sk | Web created by Eriksson Studio